Meny

Meny

Meny

constance 2020-11-06 12:25:37

Konkurranseturn

TURN KVINNER

Kvinner konkurrerer i fire apparater. Hopp, skranke, bom og frittstående.

Hopp er en øvelse i turn for både kvinner og menn. Øvelsen går i korthet ut på at turneren løper frem til et springbrett og hopper over en «hest». Hesten for kvinner er 125 centimeter høy og 135 for menn.

Skranken består av to parallelle vannrette stenger (holmer). Skranke er en øvelse for både menn og kvinner, men holmene er plassert på ulike høyde for jentene.

Bom er kvinnenes balanse apparat. Bommen er 125 centimeter høy, 5 meter lang og 10 centimeter. På denne utføres ulike turnelementer fra ruller, flikkflakk og saltoer.

Frittstående er en turnøvelse som utføres ved hjelp av kun kroppen. En frittstående øvelse for kvinner består av volt-serier og gymnastiske elementer. Kvinner bruker musikk til frittstående på høyere nivå.

 

TURN MENN

Menn konkurrerer i 6 apparater. Hopp, skranke, bøylehest, ringer, svingstang og frittstående.

Hopp er en øvelse i turn for både kvinner og menn. Øvelsen går i korthet ut på at turneren løper frem til et springbrett og hopper over en «hest». For menn er hesten 135 cm høy.

Skranken består av to parallelle vannrette stenger (holmer). Skranke er en øvelse for både menn og kvinner, men holmene er plassert på ulike høyde for jentene.

Bøylehesten er 115 centimeter høy, 160 cm lang og har en bredde på 35 centimeter. Hesten er utstyrt med to bøyler som er 12 centimeter høye. Utøverne skal utføre en rekke forskjellige svingøvelser over bøylehesten med enten samlede eller spredte ben.

Ringer er et apparat hvor utøveren henger i to ringer etter armene. Øvelsene i ringer består av sving-, hold- og styrkeelementer.

Svingstangen er 2,55 meter høy. I svingstang skal gymnasten rotere rundt stangen med ulike turnelementer.

Frittstående er en turnøvelse som utføres ved hjelp av kun kroppen. En frittstående øvelse for menn består av volt-serier, balanse-, styrke- og bevegelighetselementer.

 

Det forutsettes at foreldre stiller på dugnad når de har gymnaster i konkurransegruppene.